6945751921 Νικήτη, Χαλκιδικής kipostasis@gmail.com