6945751921 Νικήτη, Χαλκιδικής kipostasis@gmail.com

Λιπάσματα
Φάρμακα
Γεωργικά μηχανήματα
Γεωργικά εργαλεία
Γεωργικά εφόδια