6945751921 Νικήτη, Χαλκιδικής kipostasis@gmail.com
hero image

 

ΚΗΠΟΣΤΑΣΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΗΠΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
________

παρεχόμενες υπηρεσίες
 

Τα αντικείμενα της επιχείρησής μας είναι:
 Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή χώρων πρασίνου
 Η μελέτη και εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων και εγκαταστάσεων αυτόματου ποτίσματος.
 Η διαμόρφωση εξωτερικών χώρων με υλικά εδαφοκάληψης και διακοσμηση με φυσικά στοιχεία όπως πέτρες, βράχους, ξύλα, κορμούς δέντρων.
 Η εγκατάσταση χλοοτάπητα
 Δεντροφυτεύσεις και περιποίηση ψηλών δέντρων (κλάδεμα, διαμόρφωση, ψεκασμός)
 Η βιολογική καταπολέμηση ασθενειών (φυτών, δέντρων, εδάφους)
 Λιπάνσεις και ψεκασμοί
 Η συντήρηση κήπων
 Ο εξοπλισμός κήπων
 Εδαφολογικές αναλύσεις
 Γεωπονικές συμβουλές

 

Η υλοποίηση της κατασκευής ενός κήπου περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
 Μελέτη του χώρου, ανάλυση των συνθηκών και καταγραφή των αναγκών του πελάτη
 Συζήτηση του σχεδίου με τον πελάτη και προτάσεις από το γεωπόνο σύμφωνα με τις επιστημονικές του γνώσεις.
 Παρουσίαση μελέτης και προσφοράς.
 Ξεκίνημα εργασιών υπό την επίβλεψη του γεωπόνου
 Διαμόρφωση του χώρου με χωματουργικές εργασίες και προετοιμασία του εδάφους με λίπανση.
 Αποπεράτωση τεχνικών κατασκευών όπως διαδρόμων, φραχτών, ξύλινων και υδάτινων κατασκευών, καθώς και στήσιμο του φωτισμού.
 Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και αυτόματου ποτίσματος.
 Σπορά χλοοτάπητα ή τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα.
 Φύτευση φυτών και κατασκευή βραχόκηπων και άλλων ειδικών συνθέσεων με φυσικά υλικά.
 Συντήρηση του έργου για όσο διάστημα επιθυμεί ο πελάτης.

 

Η συντήρηση περιλαμβάνει την περιποίηση του χλοοτάπητα, κλαδέματα δέντρων και διαμόρφωση φυτών, λίπανση, καταπολέμηση ζιζανίων και φυτοπροστασία.